Vakuum-Bohemia s.r.o

Vakuové systémy

Centrální vakuový systém

 

Vakuové sestavy

 

Jednoúčelové stroje

   
         
Centrální vakuový systém umožňuje oddělení výroby od technického zázemí. Obvykle obsahuje řídicí systém, který optimalizuje chod vývěv a ve výsledku šetří náklady energii a optimalizuje opotřebení vývěv.   Vakuové sestavy jsou kombinací jedné vývěvy nebo více vývěv s dodatečných příslušenstvím, jako je systém pro filtraci, zásobník, kondenzory, systémy pro automatické odvodnění, sestava ventilů a řídicí jednotka.   Jednoúčelové stroje s použitím vakua jsou navrhovány na míru dle přání zákazníka. Každý stroj pro každou aplikaci je odlišný. Nejběžnějšími zařízeními jsou odsávací stanice, plnicí stanice, nebo filtrační stanice.

Popis

Vakuové systémy jsou složitější celky, které používají ke generaci vakua nebo podtlaku. Systémy mohou být určené pro jeden stroj, nebo pro více strojů. Systémy pro více strojů se označují jako centrální vakuové systémy nebo vakuové stanice. Volba systému závisí na konkrétní aplikaci. 

Instalace na klíč

Po designu vakuového systému a odsouhlasení ceny zákazníkem provádíme dodávku vakuového systému na klíč. Vakuový systém zapojíme, zprovozníme, otestujeme a zaškolíme obsluhu. Provádíme preventivní servis na místě a opravy starších zařízení. 

Servis vakuových centrál

Konečný zákazník dostává kompletní službu počínaje návrhem systému a bezporuchovým provozem konče. VAKUUM BOHEMIA provádí preventivní servis vakuových centrál, servis na místě u zákazníka a generální opravy jednotlivých vývěv i celých vakuových systémů, zaškolení obsluhy systémů a dodávku spotřebních dílů.

Design:

 • CAD design vakuového systému
 • návrh počtu a typu vývěv nebo dmychadel
 • návrh řídicích jednotek, vakuových zásobníků a příslušenství
 • výpočet průměru a délky potrubí
 • zapojení elektrické části
 • potrubní trasy
 • kalkulace rychlosti evakuace a dalších parametrů systému
 • zkušenosti z předchozích aplikací

Aplikace:

 • pokovování
 • pneumatická doprava
 • vakuová manipulace
 • dřevozpracující průmysl 
 • papírenství a tiskařství
 • chemický průmysl
 • životní prostředí
 • další průmyslové provozy

Technologie

Pro každou aplikaci se hodí jiný typ vakuové pumpy nebo dmychadla. Jeden centrální vakuový systém se obvykle skládá z komponent a příslušenství od různých výrobců. Při návrhu vakuových centrál hledíme zejména na dlouhodobý a bezporuchový provoz. Jednotlivé komponenty a výrobce zařízení volíme dle našich zkušeností a vhodností pro konkrétní aplikaci.

VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
Lidická kolonie 47
586 01 Jihlava
  Tel: +420 567 322 487
Fax: +420 567 330 560
Tel. servisní technici: +420 567 330 556
Tel. pohotovost: +420 602 806 203
  vakuum@ji.cz
www.Vakuum-Bohemia.cz

VAKUUM BOHEMIA, s.r.o. © 2014
vývěvy, dmychadla, kompresory, vakuum, velkoobchod, maloobchod, servis, olejové filtry, Busch, Becker, Leybold, Rietschle